WRAŻLIWOŚĆ NOWORODKA

Trudno jest określić, jakich wrażeń może doznawać noworodek zaraz po urodzeniu. Ze względu jednak na to, że wrażenia można najlepiej badać metodą introspekcyjną, a metody tej nie można stosować w okresie, gdy dziecko jeszcze nie mówi, nie można dokładnie określić, jakie wrażenia ma noworodek, ani porównać ich z wrażeniami dzieci starszych i dorosłych. W eksperymentalnych badaniach nad noworodkiem, ogólne kryteria, stosowane przy określaniu obecności lub nieobecności zdolności sensorycznych, dotyczą tylko reakcji motorycznych na bodźce zmysłowe, które można normalnie wywołać drogą pobudzenia narządów zmysłowych.

Obecnie posiadamy dane, które wykazują, że bezpośrednio lub wkrótce po urodzeniu narządy zmysłowe są gotowe do funkcjonowania. Chociaż reakcje noworodka na bodźce zmysłowe nie zawsze są podobne do reakcji dorosłego, to jednak pojawiają się specyficzne reakcje. Nie- panie jest zwykle bardzo rytmiczne, ale różni się w zależności od warunków, które wywołują krzyk, W złości na przykład kopanie jest bardziej energiczne i raptowne niż podczas innych stanów emocjonalnych, stopy są wyrzucane jednocześniei zamiast na przemian. Aktywność ta jest sygnałem, że dziecko potrzebuje pomocy. Tego rodzaju reakcje są traktowane jako forma mowy (Irwin, 1930).

Częstotliwość krzyku. Jak często noworodek krzyczy, zależy od jego Indywidualności. Spośród noworodków obserwowanych przez Aldrich i innych (1945), noworodek o najmniejszej skłonności do krzyku krzyczał przez 386 minut w ciągu pierwszych 8 dni życia albo przez 48,2 minuty w ciągu jednego dnia. Porównując ten czas z krzykiem noworodka, który krzyczał najwięcej, stwierdzono, że ten ostatni krzyczał aż 1947 minut, co wynosi przeciętnie 243 minuty na jeden dzień. Przeciętna krzyku dla badanej grupy wynosiła 936 minut w ciągu 8 dni, to jest 117 minut na jeden dzień. Rysunek 18 wykazuje częstotliwość różnych przyczyn krzyku normalnego dziecka w przeciętnym dniu. Z chwilą gdy dokonano indywidualnych zmian w pielęgnowaniu noworodka, zauważono, że krzyk został zredukowany do 51,4 (Aldrich i inni, 1946). Nie ma dowodu, że na częstotliwość krzyku noworodka wpływa krzyk innych noworodków. Życie w społeczności, jakie stwarza klinika dziecięca, nie ma wpływu na krzyk noworodka (Blanton, 1917: Aldrich i inni, 1945). Nie ma również dowodu na to, czy długi przebieg porodu ma wpływ na częstotliwość krzyku (Ruja, 1948).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>