Wrażliwość skóry i wzrok

Wrażliwość skóry na dotyk, ucisk, temperaturę i ból przejawia się zaraz po urodzeniu albo wkrótce po urodzeniu. Zdolność doznawania wrażeń dotyku zaznacza się bezpośrednio po urodzeniu które narządy zmysłowe są bardziej rozwinięte niż inne. Wrażenia zmysłowe są bardziej zbliżone do wrażeń dorosłych. Okazało się, że spośród wszystkich wrażeń, nawet u dzieci przedwcześnie urodzonych, najbardziej rozwinięte są reakcje na dotyk skóry. Reakcje na różne bodźce zmysłowe przejawiają się w taki sam sposób jak u dzieci urodzonych we właściwym terminie (Peiper, 1924: Gessel, 1049a).

Wzrok. Bezpośrednio po urodzeniu siatkówka nie wykazuje jeszcze pełnego dojrzałego rozwoju. Jest ona cieńsza niż w oku dorosłego, a czopki są krótkie i źle funkcjonują. Powierzchnia siatkówki jest mniejsza niż w oku człowieka dorosłego. Jednakże liczba czopków na daną jednostkę miary powierzchni jest taka sama. W trzydzieści godzin po urodzeniu lub wkrótce po tym okresie odruch źrenicowy jest już dobrze uformowany. W okresie wcześniejszym zachodzi tylko wolniejsza reakcja na światło. Ochronne reakcje przed światłem, jak na przykład skręcanie głowy, zamykanie powiek i krzyk pojawiają się szybko po- urodzeniu. Astygmatyzm, zdolność kierowania oczu na poruszane przedmioty, a następnie kierowanie oczu w stronę przeciwną, pojawia się w kilka godzin po urodzeniu. Siedzenie wzrokiem przedmiotów ruchomych jest słabe, jeżeli nie poruszają się one wolno. Kierowanie obu oczu w kierunku poziomym, pionowym i kołowym znacznie się rozwija w czasie pierwszych dziesięciu dhi życia (Besley, 1933: Gesell, 1949: Pratt, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>