Współzawodnictwo pomiędzy rówieśnikami i rodzice

Stosunki zachodzące pomiędzy rodzeństwem i wpływ ich na kształtowanie się osobowości (22 min.). Na podstawie szczegółowych obserwacji indywidualnych przypadków, film ukazuje stosunki panujące między braćmi i siostrami w ciągu lat ich rozwoju. Stosunki te są ważnym czynnikiem w kształtowaniu się osobowości. Film ten przedstawia kształtowanie się osobowości najstarszego dziecka w licznej rodzinie, przeżycia środkowego dziecka w rodzinie, rozwój osobowości dziewczynki, która była wychowywana według przyjętego modelu, rozwój dziewczynki uświadamiającej sobie, że rodzice jej woleliby chłopca. Stosunki panujące wśród rodzeństwa ilustruje przykład chłopca, którego brat jest bardziej uzdolniony, dziewczynki mającej bardziej popularną i ładniejszą siostrę oraz chłopca, który odczuwa, że dziadkowie wolą więcej siostrę niż jego. Choroba albo slaby stan zdrowia jednego dziecka w rodzinie może wywierać wpływ na rozwój innego dziecka w taki sam sposób, jak to dzieje się w przypadku dziecka, którego brat jest zbyt ochraniany przez rodziców, albo też dziecka, którego siostra była otaczana specjalną opieką w czasie długiej i poważnej choroby. Wiedza i rozumienie tych złożonych czynników stanowi ważną pomoc w wychowaniu dziecka w okresie dziecięctwa i młodości. Film ten jest skorelowany z rozdziałami XV i XVI.

WspółzawJodnictUJo pomiędzy rówieśnikami i rodzice (11 min.). W każdej rodzinie można spotkać pewnego rodzaju współzawodnictwo pomiędzy braćmi i siostrami, polegające na chęci skierowania uwagi na siebie, zdobycia dobrej oceny i miłości rodziców. Film przedstawia przyczyny, różne przejawy i środki pozwalające na zmniejszenie tego współzawodnictwa do minimum. Stara się również odpowiedzieć na takie pytania: czy rodzice powinni zakazać kłótni pomiędzy dziećmi?: czy należy tłumaczyć dziecku, że powinno pozbyć się swojej złości?: czy rozwijanie uczuć sympatii może przyczynić się do powstrzymania kłótni w domu?: co może zdziałać narada rodzinna w celu rozwiązania tego problemu? Film wykazuje, że przy właściwym kierownictwie rodzina może oddziaływać w okresie dziecięctwa tylko wtedy, kiedy kłótnie wśród rodzeństwa są czymś normalnym. Film ten jest skorelowany z rozdziałem XV.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>