Wychowanie musi odpowiadać poziomowi dojrzałości dziecka

Jeżeli wychowanie ma dać korzyści, musi ono odpowiadać Poziomowi dojrzałości dziecka. Często jednak tak nie jest, a przyczyny tego są następujące. Przede wszystkim nie ustalony dokładnie wiek dojrzewania różnych funkcji fizycznych i psychicznych. Ze względu na różnice indywidualne trudno jest, a czasami wprost nie można ustalić z pewnością, jaki wiek jest odpowiedni dla danej jednostki. Ponadto, często pojawiają się fałszywe koncepcje i tendencje, które ustalają plan wychowania dziecka. Tak na przykład, w wielu pokoleniach utrwaliło się przekonanie, że wszystkie dzieci zdolne są do rozpoczęcia nauki czytania, kiedy idą do szkoły, podczas gdy w rzeczywistości niektóre z nich są zdolne do nauki czytania przed rozpoczęciem nauki szkolnej, a inne nie są jeszcze gotowe przez krótszy lub dłuższy okres czasu od chwili rozpoczęcia nauki szkolnej. Nauczyciele często nie doceniają zdolności dziecka i odkładają na później nauczanie trudnych przedmiotów. Jednakże badania nad rozwojem zdolności umysłowych wykazały, że intelektualne zdolności dziecka są już dojrzałe w dwunastym roku życia (Wechsler, 1950).

W jaki sposób można określić, kiedy dziecko jest gotowe do uczenia się? Są trzy kryteria, które powszechnie stosuje się w celu określenia stanu gotowości dziecka do uczenia się. Są to: 1) zainteresowania dziecka uczeniem się, 2) długość czasu, w jakim przejawiają się zainteresowania i 3) wyniki, jakie osiąga dziecko poprzez ćwiczenia. Jeżeli zainteresowania dziecka szybko przemijają albo jeżeli nie czyni ono wyraźnych postępów pomimo przeprowadzania z nim ćwiczeń, należy wówczas zastanowić się, czy dziecko jest dojrzałe do uczenia się.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>