Wyniki uczenia się zależą od dojrzewania

Dziecko nie może się uczyć, zanim nie jest gotowe do uczenia się. Musi najpierw nastąpić niezbędny rozwój fizyczny i umysłowy, zanim nowe sprawności i zdolności nie zostaną wykształcone na tych podstawach. Jak wykazano, uczenie się odruchów warunkowych nie jest możliwe nawet przy zastosowaniu intensywnych ćwiczeń, zanim organizm nie dojrzeje. Następuje to zwykle w trzecim miesiącu życia (S. S. Morgan i J. J. B. Morgan, 1944).

Na podstawie wielu przeprowadzonych badań nad współzależnością dojrzewania i uczenia się posiadamy już początki rejestru właściwości normalnego rozwoju dziecka, który ukazuje w przybliżeniu, w jakim wieku należy spodziewać się różnych form zachowania się oraz kiedy można rozpocząć właściwe kształcenie. Filogenetyczne funkcje rozwijają się bez specjalnych ćwiczeń. Przeszkody i ograniczenia ze strony środowiska opóźniają rozwój tych funkcji tylko w nieznacznym stopniu. Jeśli stworzymy niemowlęciu możliwości rozwojowe, będzie ono początkowo ćwiczyło w sposób spontaniczny, który wpłynie na jego rozwój, Funkcje ontogenetyczne wymagają jednak systematycznych ćwiczeń. Rozwijają się one najbardziej skutecznie wtedy, gdy podstawowe koordynacje motoryczne są już rozwinięte. Nawet w przypadku filogenetycznych funkcji, żadna z nich nie uzyska wyższego stopnia rozwoju, zanim praktyka lub ćwiczenie czy to spontaniczne, czy kierowane, nie pobudzą ich do rozwoju na wyższy poziom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>