Wzrost i rozwój w okresie płodowym

Okres przedporodowy, który obejmuje ponad 9 miesięcy kalendarzowych albo 10 miesięcy księżycowych, wynosi w przybliżeniu 280 dni. Zaznaczają się jednak duże, indywidualne różnice w długości tego okresu, wahające się od 180 dni, to jest najkrótszego okresu potrzebnego do ewentualnego utrzymania się noworodka przy życiu, aż do 334 dni, w którym to okresie płód osiąga normalną dojrzałość (Carmichael, 1954). Okres ten może być z grubsza podzielony na trzy fazy: 1) fazę j a j o- w ą albo okres zarodkowy, który obejmuje czas od momentu poczęcia do końca drugiego tygodnia ciąży: 2) fazę embrionalną – od końca drugiego tygodnia ciąży do końca drugiego miesiąca, czyli że w całości trwa 6 tygodni i 3) fazę zarodkową, która obejmuje okres od końca drugiego miesiąca do momentu urodzenia. Z tych trzech faz, czas trwania fazy zarodka jest najbardziej różnorodny i może obejmować od 18 do 40 tygodni, zależnie od tego, kiedy płód zostanie wydalony z macicy, czy w normalnym terminie czy też po jego upływie.

Okres przedporodowy, który jest krótki w stosunku do całego życia, charakteryzuje rozwój znacznie szybszy niż w jakimś innym okresie życia trwającym równie długo. Rozwój z pojedynczej komórki, mikroskopijnie małej, w organizm złożony z około 200 bilionów komórek różnych rodzajów (Corner, 1944), mający długości około 20 inczów (50 cm) i ważący przeciętnie 7 funtów (to jest ponad 3 kg), jest przejawem rozwoju zachodzącego w krótkim okresie 9 miesięcy kalendarzowych. Równie intensywny rozwój zaznacza się w zmianach, począwszy od pojedynczej komórki, w organizm złożony z mięśni, kości, skóry, organów wewnętrznych, które są już gotowe do funkcjonowania w momencie urodzenia, a nawet przed urodzeniem.

Wzrost i rozwój w okresie płodowym jest nie tylko szybki, ale również uporządkowany i możliwy do przepowiedzenia. Na podstawie naukowych badań zauważono, że rozwój odbywa się nie tylko według prawidłowości w zakresie rozwoju różnych części ciała, ale również dotyczy ich funkcji. Tego rodzaju prawidłowość zachodzi zgodnie z prawem rozwoju, które stwierdza, że kierunek rozwoju (patrz str. 57) zaznacza się od głowy do stóp i od głównej osi do peryferii ciała. Głowa na przykład rozwija się szybciej niż nogi, ramiona szybciej niż ręce, a palce rąk rozwijają się szybciej niż palce nóg. W żadnym czasie życia płodowego rozwijający się organizm nie przypomina w zakresie proporcji organizmu człowieka dorosłego w miniaturze, jak to wskazuje rysunek 3 (str. 46).

Ze względu na to, że rozwój w życiu płodowym jest uporządkowany i możliwy do przepowiedzenia, można ustalić tablice rozwoju struktur i funkcji dla różnych faz życia płodowego. Każda z faz tego życia: faza jajowa, embrionalna i zarodkowa charakteryzuje się rozwojem właściwym dla tej fazy. W celu dokonania przeglądu rozwoju płodowego jednostki ludzkiej omówimy poniżej trzy fazy okresu przedporodowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>