Zabawa i fantazja dzieci

Zabawia dzieci. (27 min.). Zabawa jest dynamicznym czynnikiem zarówno w rozwoju umysłowym dziecka, jak i w rozwoju fizycznym. Film ten pokazuje zmiany w formach reakcji dziecka i przedstawia zabawy w każdym okresie jego rozwoju. Film ukazuje charakterystyczne właściwości wolnej, spontanicznej zabawy, zabawy iluzyjnej, zabawy konstrukcyjnej, właściwości kolekcjonowania, rozrywek, gier i sportu. Film wskazuje, co mogą i powinni uczynić rodzice, ażeby stworzyć dzieciom najlepsze warunki zabawy. Zwraca również uwagę na konieczność uwzględniania odpowiedniego czasu na zabawę, właściwego miejsca do zabawy w domu i poza domem, odpowiedniego wyposażenia, dobierania odpowiednich towarzyszy zabaw: film podkreśla możność uczenia się zgodnie ze zdolnościami dziecka i wskazuje na potrzebę wywoływania zadowolenia u dziecka w czasie zabawy. Film ten jest skorelowany z rozdziałem XI.

Fantazja dzieci. (21 min.). Z punktu widzenia dzieci różnego rodzaju fantazje pożyteczne albo szkodliwe są ujmowane jako coś rzeczywistego, Ponieważ fantazje wywierają poważny wpływ na rozwój dziecka, zrozumienie czynników pobudzających wyobraźnię dziecka jest niezbędne dla rodziców i wychowawców. Film ten wskazuje, w jaki sposób można zahamować nadmierny rozwój marzeń na jawie: w jaki sposób powinien być przedstawiony św. Mikołaj: jak należy postępować, kiedy dziecko ma tak zwanych wyimaginowanych przyjaciół: dlaczego niektóre dzieci wyobrażają sobie, że są adoptowane: w jaki sposób należy przezwyciężać strach dziecka przed ciemnością. Film ukazuje również wpływ karności, telewizji, książek komicznych o treści bajek na rozwój fantazji. Fantazja albo marzenia na jawie są przedstawione w tym filmie jako rozrywka, która może mieć charakter ucieczki od rzeczywistości, albo, gdy zostanie odpowiednio pokierowana, może być bodźcem do artystycznych, twórczych przeżyć. Film jest skorelowany z rozdziałem XII i XVI.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>