Zaburzenia w wydzielaniu gruczołów i głuchota

Zaburzenia w wydzielaniu gruczołów wpływają nie tylko na zniekształcenie budowy ciała, ale także na rozwój inteligencji i osobowość dziecka. W przypadku karłowatości, na przykład, zaznacza się brak hormonu wydzielanego przez gruczoł przysadki mózgowej. Proporcje ciała są zachowane, lecz jednostka jest miniaturą dorosłego. Rozwój umysłowy jest normalny, brak jest tylko czynnika pobudzającego wzrost. Każdy wpływ psychologiczny będzie miał znaczenie pośrednie, ponieważ w takiej lub innej formie pozostawia on ślady na stosunku jednostki do swojej karłowatości. W przypadku karłowatości wywołanej niedoczynnością tarczycy, cały rozwój ulega zahamowaniu. W ostrych przypadkach nazywa się to kret y- n i z m e m. Z chwilą gdy o rozwoju komórki decyduje hormon tarczycy, wówczas na skutek braku tego hormonu rozwój wszystkich komórek ulega zahamowaniu, Kości rosną wolniej i kostnienie ich jest opóźnione. Komórki rozwijają się nierównomiernie i to może spowodować niedorozwój umysłowy. Jak dalece niedoczynność tarczycy wpłynie na rozwój dziecka, będzie zależało od stopnia niedoczynności i częściowo od okresu rozwoju jednostki, w którym ta niedoczynność się pojawi. Najważniejszym okresem rozwoju jest okres płodowy, w którym znaznacza się największy wzrost i rozwój jednostki (Morgolese, 1948).

Głuchota, ślepota lub słabe serce nie pozwalają dziecku na zabawy z innymi dziećmi. W wyniku tego pojawia się aspołeczne zachowanie i poczucie niższości, które często zabarwia całe zachowanie się dziecka. Dziecko, które posiada jakieś fizyczne defekty, jest często zaniedbywane lub wyśmiewane przez inne dzieci albo wyraża mu się współczucie w zależności od stopnia jego ułomności, co w konsekwencji oddziałuje na jego postawę w stosunku do własnej osoby. Skutki długo- trwającej choroby i zniekształceń fizycznych omówimy szczegółowo w podrozdziale tego rozdziału, który omawia stan zdrowia (str. 198).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>