Zanikanie starych właściwości

Trzeci ważny rodzaj zmian, które pojawiają się w rozwoju jednostki, dotyczy zanikania niektórych właściwości. Spośród cech fizycznych, do najistotniejszych, które stopniowo zanikają, należą: grasica, zwana „gruczołem dziecięcym” i znajdująca się w klatce piersiowej: szyszynka mózgowa, która jest umiejscowiona w międzymózgowiu: odruchy Babińskiego i Darwina, „włosy niemowlęce” i pierwsza seria zębów, tak zwane zęby mleczne. Spośród właściwości umysłowych stopniowo tracą swoją użyteczność i zanikają następujące: gaworzenie i wszystkie inne formy mowy niemowlęcej, impulsy dziecięce do działania, które pojawiają się przed myśleniem, dziecięce formy motoryki, jak na przykład pełzanie i czołganie, bystrość zmysłów specjalnie w odniesieniu do smaku i węchu.

Nabywanie nowych właściwości. W związku z zanikaniem cech, które przestały być pożyteczne, można obserwować czwarty rodzaj zmian dotyczących nabywania nowych właściwości fizycznych i psychicznych. Niektóre z nich dziecko zdobywa poprzez uczenie się, jednakże wiele nowych cech pojawia się w wyniku dojrzewania lub rozwijania wrodzonych dyspozycji, które nie były w pełni rozwinięte w chwili urodzenia. Spośród właściwości fizycznych, do najważniejszych należy zaliczyć te, które zostały nabyte w okresie rozwojowym. Są to: pierwsze i drugie zęby, podstawowe i drugorzędne cechy płciowe, z których ostatnie pojawiają się we wczesnych miesiącach okresu adolescencji. Spośród właściwości psychicznych, uzyskanych przez jednostkę, należy wymienić następujące: ciekawość, specjalnie dotyczącą zagadnień płciowych, potrzebę płciową, wiedzę, normy moralne, wierzenia religijne, różne formy języka i wszystkie rodzaje tendencji neurotycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>