ZAPŁODNIENIE (STRUKTURA POCZĄTKOWA)

Do rozwoju fizycznego zaznacza się prawidłowość nie tylko w zakresie wzrostu i wagi, ale także w rozwoju szerokości kości i mięśni (Lombard, 1950). Zauważono również prawidłowości w różnych właściwościach rozwoju motorycznego, jak na przykład w przypadku chwytania (Halverson, 1931: Castner, 1932), w budowaniu z klocków (Johnson, 1933: Ames, 1938) i pisaniu (Ames i lig, 1951). Jak stwierdzono, w rozwoju mowy przejawia się również prawidłowość począwszy od pierwszego krzyku do zdolności mówienia w sposób dojrzały (Irwin i Chen, 1946: Irwin, 1948: McCarthy, 1952, 1954).

Prawidłowości w rozwoju zachowania się zostały stwierdzone przez Biihler (1935), lig oraz innych (1949). Pojawiają się prawidłowości w rozwoju emocji (Spitz, 1949: Banhan, 1950, 1951) i śmiania się (Ames, 1949). Prawidłowości w zachowaniu się społecznym zostały zaobserwowane przez Friedmana (1951) i Amesa (1952). Dziecko w każdym wieku porównuje siebie z innymi ludźmi i bierze ich za wzór do naśladowania (Winkler, 1949: Havighurst, 1950, 1953). Reakcja niemowlęcia na odbicie własnej postaci w lustrze rozwija się również w sposób prawidłowy (Gesell i Ames, 1947), jak również zdolność dziecka do czytania (lig i Ames, 1950), oraz do obliczania treściowych zadań matematycznych (lig i Ames, 1951), Zaznaczają się również prawidłowości w rozwoju pojęcia czasu (Ames, 1946: Springer, 1952) i rozpoznawania wartości pieniądza (Schuessler i Strauss, 1950: Strauss i Schuessler, 1951), a także w rozwoju poczucia własnej osoby (Ames, 1952). Wszystkie te dziedziny rozwoju będą omówione w następnych rozdziałach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>