Zasady rozwoju

Od momentu poczęcia aż do śmierci jednostka ciągle się zmienia. Nigdy nie jest ona czymś statycznym. Poprzez okresy dzieciństwa i ado- lescencji rozwija się jej struktura pod względem fizycznym i umysłowym przyjmując właściwości, którymi charakteryzuje się osoba dorosła. Nawet i w późniejszym okresie życia zmiany te nie są zahamowane. Oczywiście, zachodzą one nadal, ale w wolniejszym tempie aż do okresu starości, w którym następuje powolne cofanie się w rozwoju. Rozwój jest procesem ciągłym, który rozpoczyna się już przed urodzeniem. Narodziny są tylko momentem, który zaistniał w długim szeregu następujących po sobie zmian, a nie są początkiem życia.

Jednostka nie zawsze jest świadoma zmian fizycznych czy psychicznych, które w niej stale zachodzą. We wczesnych latach życia, kiedy zmiany pojawiają się w szybkim tempie i w bardzo wyraźnym stopniu, uwaga jest skierowana na ciągłe zmiany, ze względu na konieczność przystosowywania się jednostki do tych zmian. Ponadto zmiany te są przyjmowane przez jednostkę z zadowoleniem, gdyż wskazują one na jej rozwój. Wyraźnie kontrastuje to z postawą jednostki wobec zmian w okresie dojrzewania, kiedy to każda zmiana wywołuje zarówno w niej, jak i w otoczeniu przekonanie, że staje się ona już bardziej dojrzałą jednostką (Kahn i Simmons, 1940).

Pojęcie rozwoju. Rozwój nie ogranicza się tylko do tego, że jednostka staje się coraz to większa. W rzeczywistości rozwój obejmuje serię progresywnych zmian, które w sposób uporządkowany i zgodny prowadzą do celu, jakim jest osiągnięcie dojrzałości organizmu. Termin także w zainteresowaniach dziecka. Na początku jego zainteresowania koncentrują się wokół własnej osoby i zabaw. Stopniowo dziecko kieruje swoje zainteresowania na inne poznane dzieci oraz na zajęcia grup dzieci z najbliższego sąsiedztwa. Później, w okresie adolescencji, zainteresowania te skupiają się na osobach pici odmiennej, na ubiorze oraz na tym wszystkim, co wiąże się z tak zwanymi zalotami młodzieżowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>