ZĘBY

Dziecko ma dwa komplety zębów: zęby mleczne albo tak zwane tymczasowe i zęby stałe. Te dwa komplety zębów różnią się pod względem kilku ważnych cech: 1) Zębów tymczasowych (mlecznych) jest 20 a stałych 32, 2) Zęby tymczasowe są mniejsze niż stałe. 3) Zęby stałe są lepszej jakości i dlatego też są bardziej trwałe. Rozwój zębów jest procesem ciągłym, który rozpoczyna się od piątego miesiąca płodowego, kiedy to zaczynają wykształcać się zęby w szczęce, i trwa aż do okresu, kiedy zęby mądrości osiągają pełną wielkość, to jest między dwudziestym pierwszym a dwudziestym piątym rokiem życia. Procesowi wyrzynania się zębów tymczasowych towarzyszy uczucie nieprzyjemne albo ból, co powoduje często, że niemowlę traci apetyt i staje się podniecone i nerwowe. Stałe zęby w większości przypadków wyrzynają się z dziąseł bez specjalnych dolegliwości.

Zęby mleczne. Pierwszy ząb mleczny pojawia się między trzecim a szesnastym miesiącem życia, przeciętnie między szóstym a ósmym miesiącem. Przypuszczalnie raz na 2000 urodzin dziecko rodzi się z jednym lub dwoma zębami. Są to zwykle dolne siekacze (Massler i Savara, 1950). Określono, że tylko u jednego procentu białych niemowląt pierwszy ząb wyrzyna się przed ukończeniem 4 miesięcy życia i przypuszczalnie u jednego procentu dzieci dopiero po ukończeniu pierwszego roku życia. W szóstym miesiącu życia jedno niemowlę na troje ma co najmniej jeden ząb, a w dziewiątym miesiącu życia niemowlę ma przeciętnie trzy zęby (Meredith, 1946a).

Dolne zęby w zasadzie wyrzynają się wcześniej niż górne (Doering i Allen, 1942). Czas wyrzynania różni się u poszczególnych dzieci i zależy od stanu zdrowia, pewnych właściwości dziedzicznych, odżywiania przed i po urodzeniu, rasy, płci i innych czynników (Meredith, 1946a: Hurmę, 1948: Thompson, 1954: Breckenridge i Vincent, 1955). Na ogół pierwszy ząb wyrzyna się u dziewcząt nieco wcześniej niż u chłopców. Cały komplet zębów mlecznych pojawia się u chłopców między dziewiątym miesiącem a ukończonym drugim rokiem życia. W tym przypadku chłopcy górują nad dziewczętami (Meredith, 1946a). Kolejność wyrzynania się zębów mlecznych jest ważniejsza niż wiek wyrzynania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>