Zmiany w obrębie tkanki tłuszczowej u dzieci

Zmiany te dotyczą również innych właściwości fizycznych, jednakże zachodzą znaczne indywidualne różnice w wyposażeniu mięśni u dzieci. Dzieci, które mają szerokie i grube mięśnie przewyższają siłą fizyczną inne dzieci, natomiast dzieci o małych mięśniach są zwinniejsze i wykazują lepszą koordynację ruchów i zręczność. Mięśnie niektórych dzieci ulegają szybkiemu zmęczeniu, natomiast inne dzieci wykazują dużą wytrzymałość. Stan mięśni zależy częściowo od wyposażenia dziedzicznego dziecka, a częściowo od ogólnego stanu zdrowia i od tego, w jakim stopniu dziecko może wykorzystać swoje mięśnie. Nawet u tego samego dziecka od czasu do czasu stan mięśni ulega zmianie. Po chorobie na przykład, wydolność mięśniowa jest mniejsza i dziecko prędzej się męczy niż wtedy, gdy wykazuje dobry stan zdrowia. Chociaż różnice w rozwoju mięśni chłopców i dziewcząt w okresie dziecięcym nie są tak znaczne, to jednak w okresie dojrzewania płciowego różnice te występują wyraźnie, gdyż mięśnie chłopców w tym okresie są większe i silniejsze niż mięśnie dziewcząt.

W obrębie tkanki tłuszczowej zachodzą jednak wśród dzieci bardziej wyraźne różnice niż w obrębie tkanki mięśniowej. Stan tkanki tłuszczowej zależy nie tylko od wyposażenia dziedzicznego i budowy ciała, ale również od jakości spożywanych pokarmów, W pewnych okresach pojawiają się jednak zmiany, które, jak zauważono, zachodzą u wszystkich dzieci bez względu na ilość posiadanej tkanki tłuszczowej. Od urodzenia do 9 miesięcy zaznacza się szybki wzrost tkanki tłuszczowej, po czym następuje nagły spadek aż do dwu i pół roku. Stopniowe zmniejszenie tkanki tłuszczowej trwa w przybliżeniu do pięciu i pół roku, a potem utrzymuje się na tym samym poziomie do 11 roku życia, aby następnie obniżyć się pomiędzy 11 a 13 rokiem życia. Jest to tkanka tłuszczowa występująca w okresie dojrzewania (Stuart i Sobeł, 1946: Stolz i Stolz, 1951). t

Badania nad układem różnych tkanek kończyny dolnej ujawniły, że stosunek szerokości tkanki tłuszczowej do szerokości kości kończyny dolnej zmniejsza się wraz z wiekiem u mężczyzn, a wzrasta u kobiet. Po trzynastym roku życia różnica ta pomiędzy płcią żeńską a męską staje się bardziej widoczna (Reynolds, 1949). W dolnej kończynie męskiej jest więcej tkanki mięśniowej, a u kobiety więcej tkanki tłuszczowej (Reynolds i Groten, 1948), Dzieci pochodzące z warstw bogatych są cięższe od ósmego do jedenastego roku życia niż dzieci pochodzące z warstw biedniejszych. Różnice w ciężarze ciała wynikają raczej z zawartości tkanki mięśniowej i podskórnej tkanki tłuszczowej. U dziewcząt różnice te występują przeważnie między szóstym a ósmym rokiem życia (Greenberg i Bryan, 1951).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>