ZMIANY W ORGANACH WĘWNĘTRZNYCH

Wzrost wielkości wagi dziecka w czasie lat rozwojowych nie jest wynikiem jedynie rozwoju mięśni lub tkanki tłuszczowej. Różne wewnętrzne organy związane z oddychaniem, krążeniem i trawieniem rozwijają się szybko w tym samym czasie, a wzrost ich wpływa częściowo na wzrost wagi dziecka. Aby ukazać, w jakim czasie pojawia się rozwój różnego rodzaju organów wewnętrznych, damy krótki opis rozwoju układu oddechowego, krwionośnego i trawiennego.

Układ oddechowy. Płuca dziecka po urodzeniu są małe, wynika to z faktu, że powierzchnia klatki piersiowej w tym wieku jest mniejsza niż powierzchnia głowy. W okresie dwóch lat życia dziecka powierzchnia głowy i powierzchnia klatki piersiowej jest taka sama, w piętnastym roku życia stosunek głowy do klatki piersiowej kształtuje się jak 2 : 3, a w okresie dojrzewania w stosunku 3:5. Ostateczna forma klatki piersiowej wykształca się pomiędzy dwunastym a trzynastym rokiem życia. Po tym okresie zachodzi tylko zmiana w wielkości, W latach adojescen- cji wzrasta objętość i waga płuc. Chociaż rozwój płuc jest specjalnie widoczny po okresie pubertalnym i we wczesnych latach adolescencji, to jednak jest on ciągły aż do końca okresu adolescencji.

Rozwojowi płuc towarzyszy rozwój umiejętności oddychania, co jest szczególnie widoczne zarówno bezpośrednio przed, jak i w określę pubertalnym. Oddychanie staje się wolniejsze, głębsze i bardziej regularne (Breckenridge i Vincent, 1955). Chociaż od urodzenia do okresu dojrzewania zaznacza się stopniowe obniżenie się tempa oddychania, to jednak największa obniżka tempa oddychania pojawia się w pierwszych dwóch latach życia. We wszystkich latach okresu dziecięctwa tempo oddychania jest takie samo u chłopców jak u dziewcząt (Iliff i Lee, 1952). W siedemnastym roku życia dziewczęta przeważnie osiągają swoją dojrzałą umiejętność w oddychaniu, gdy tymczasem u chłopców pojawia się ona przed siedemnastym rokiem życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>