Znaczenie zapłodnienia

Moment zapłodnienia jest jednym z najbardziej ważnych, jeżeli nawet nie najważniejszym momentem w całym życiu jednostki. Pojawiają się trzy decydujące czynniki, które będą kształtowały cały przebieg przyszłego życia jednostki. W momencie poczęcia nie tylko powstaje nowa istota, ale całe jej wyposażenie dziedziczne jest już określone. Jak podkreślają Kuhlen i Thompson (1953) ,,…cała zawartość genów, nosicieli czynników dziedzicznych jest dana nowej istocie raz na całe życie i niezmiennie w momencie poczęcia”. Ze względu na to, że każda istota ludzka, czy to męska czy żeńska wytwarza bardzo dużo komórek płciowych, z których nie wszystkie będą wykorzystane, jak również ze względu na to, że. w każdej z tych komórek znajdują się geny od obojga rodziców w różnych ilościach, należy pamiętać o dwóch podstawowych zagadnieniach: 1) Nie można przewidzieć na pewno, do kogo niemowlę będzie podobne, ponieważ geny uszeregowały się przypadkowo. 2) Geny dźwigają w sobie cechy przodków jednostki oraz mogą wykształcać u noworodka nowe cechy pochodzące od jednego albo więcej przodków, choćby nawet nie można ich było znaleźć u żadnego z rodziców. Utworzenie się danej, określonej płci wymaga – zgodnie z poglądem Scheinfelda – połączenia właściwego jaja z właściwym plemnikiem. Możliwość takiego szczególnego połączenia pojawiai się jak 1 : 300 000 000 000.

Drugim ważnym zagadnieniem związanym z zapłodnieniem jest determinacja płci. Zagadnienie to wyjaśnimy szczegółowo w podrozdziale tego rozdziału, który omawia determinację płci. Obecnie nadmienimy tylko, że w przeciwieństwie do ogólnie panujących przekonań, nie znamy sposobu zmiany płci nowopowstającej jednostki z chwilą poczęcia. Płeć jednostki jest głównym czynnikiem wyznaczającym cały przebieg życia jednostki: zagadnienie to omówimy dokładniej w następnych rozdziałach tej książki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>